Stal wysokostopowa -  kwasoodporna chromowo-niklowo-molibdenowa 00H17N14M2 / 0H17N12M2T PN-71/H-86020
Gatunek
stali

Norma

Skład chemiczny  (%)

C
Mn
Si
P
S
Cu
Cr
Ni
Mo
inne
00H17N14M2
0H17N12M2T
PN
max
0,030
max
0,050
max
2,00
max
0,80
max
0,045
max
0,030
-
16,00
18,00
12,00
15,00
11,00
14,00
2,00
2,50
2,00
3,00
-
Ti min 5xC
Max 0.60
X 2 CrNiMo 17-12-2
X2CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo17122

1.4404
X 5 CrNiMo 17-12-2
X5CrNiMo17-12-2
X5CrNiMo17122
1.4401

DIN EN

W.nr/EN


DIN EN

W.nr.EN
max
0,030
max
0,070
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,030
-
16,50
18,50
10,00
13,00
2,00
2,50
N max 0,10
X 2 CrNiMo 18-14-3
X2CrNiMo18-14-3
X2CrNiMo18143

1.4435
X 2 CrNiMo 17-12-3
X2CrNiMo17-12-3
X2CrNiMo17123
1.4432
DIN-EN
PN-EN

W.nr/EN
DIN-EN
PN-EN
W.nr/EN
max
0,030
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,030
-
17,00
19,00
16,50
18,50
12,50
15,00
10,50
13,00
2,50
3,00
N max 0,10
X 3 CrNiMo 17-13-2
X3CrNiMo17-13-3
X3CrNiMo17133
1.4436

DIN-EN
PN-EN
W.nr/EN
max
0,050
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,030
-

16,50
18,50
10,50
13,00

2,50
3,00
N max 0,10
03KH17N13M2
03H17N13M2
03Ch17N13M2
03X17N13M2
03KH18N16M3
03H18N16M3
03Ch18N16M3
03X18N16M3
GOST
max
0,03
max
2,00
max
1,00
max
0,40
max
0,035
max
0,025
max
0,020
max
0,010
max
0,030
16,50
18,00
17,00
18,50
11,00
13,50
14,50
16,50
2,00
2,50
2,60
3,10
-

N max 0,10
S 31683
UNS S31683

S 31603
UNS S31603

316L
AISI 316L
UNSAISI


max
0,03

1,00
2,50
max
2,000,30
0,65
max
1,00max
0,030
max
0,045max
0,030
max
0,75
-

18,00
22,00
16,00
18,0011,00
14,00
10,00
15,002,00
3,00
-

Gatunek stali kwasoodpornej stosowany podobnie jak gatunek H17N13M2T :
— w przemyśle chemicznym na zbiorniki, rurociągi, aparaty ciśnieniowe (do temperatury 350°C), wymienniki ciepła, reaktory, pompy, zawory,
— w rafineriach i zakładach petrochemicznych na rurociągi, reaktory, wymienniki ciepła, aparaty ciśnieniowe,
— w przemyśle celulozowo-papierniczym na rurociągi, autoklawy, wymienniki ciepła, płuczki, ruszty itp.,
— w przemyśle włókien sztucznych na rurociągi i inne,
— w przemyśle farmaceutycznym na zbiorniki, kadzie, aparaty reakcyjne, rurociągi, pompy, mieszadła,
— w przetwórniach żywności, mleczarniach, browarach, rozlewniach wina na zbiorniki, kadzie, pasteryzatory, wymienniki ciepła, rurociągi przesyłowe itp., w budownictwie statków na ładownie chemikaliowców, wyposażenia kuchni i restauracji, oraz w budownictwie jachtów morskich na wszelkiego rodzaju okucia,
— w architekturze na zewnętrzne i wewnętrzne elementy ornamentacyjne, barierki, balustrady.

Odporność korozyjna

Stal jest praktycznie całkowicie odporna na działanie:
— korozji międzykrystalicznej i nożowej,
— atmosfery wiejskiej, miejskiej i średnio agresywnej atmosfery przemysłowej i morskiej,
— wody destylowanej, pitnej i rzecznej, niezbyt agresywnych wód przemysłowych, wód kopalnianych i mineralnych,
— środowisk utleniających (z wyjątkiem stężonego kwasu azotowego), większości roztworów soli (zwłaszcza azotanów, fosforanów, węglanów i itp.), niektórych kwasów organicznych (np. cytrynowego, winowego, stearynowego i in.).
Stal jest odporna w ograniczonym zakresie (w zależności m.in. od stężenia i temperatury środowiska) na działanie:
— korozji wżerowej w roztworach halogenków (zwłaszcza chlorków) oraz korozji stykowej i szczelinowej,
— bardzo agresywnej atmosfery przemysłowej,
— agresywnych wód przemysłowych,
— niektórych kwasów nieorganicznych, np. H2SO4, H2SO3, H3PO4, i organicznych, np. octowego, mrówkowego, szczawiowego, mlekowego i inne,
— roztworów niektórych soli, np. siarczanów i chlorków.
Stal nie jest odporna na działanie:
— korozji naprężeniowej w roztworach chlorków i wodorotlenków oraz korozji stykowej w zetknięciu z miedzią i jej stopami i z grafitem,
— kwasu solnego, fluorowodorowego, siarkowego (w zakresie stężeń od 30 do 80%), wilgotnego bromu, chloru, fluoru,
— roztworów podchlorynu i chlorynu sodowego,
— stopionego NaOH, KOH, K2CO3, aluminium, cyny, cynku.

Właściwości stali w gatunku 00H17N14M2

Stal jest odporna na działanie atmosfery wiejskiej, miejskiej, średnio agresywnej atmosfery przemysłowej i morskiej oraz wody destylowanej, pitnej, rzecznej, niezbyt agresywnych wód przemysłowych, wód kopalnianych i mineralnych. W ograniczonym zakresie stal jest odporna na działanie bardzo agresywnej atmosfery przemysłowej oraz agresywnych wód przemysłowych. W kontakcie z wodą morską stal najczęściej koroduje wżerowo.

Odporność na kwasy organiczne i nieorganiczne:
Stal jest odporna w całym zakresie stężeń i temperatur na działanie kwasu adypinowego, arsenowego, benzoesowego, borowego, cytrynowego, galusowego, jabłkowego, masłowego, piroga/owego, salicylowego, stearynowego, niektórych kwasów tłuszczowych.
W ograniczonym zakresie stężeń i temperatur stal jest odporna na działanie kwasu octowego, mrówkowego, szczawiowego, mlekowego, winowego, chromowego, fosforowego, siarkowego, siarkawego, mieszanin kwasu siarkowego i azotowego, siarkowego i octowego. Stal nie jest odporna na działanie kwasu solnego, fluorowodorowego, siarkowego (w zakresie stężeń od 20 do 80%) w podwyższonych temperaturach, kwasów - chlorooctowego i trójchlorooctowego (CCl3COOH).

Odporność na zasady:
Gatunek  odporny na działanie wodorotlenku amonowego, barowego, potasowego, sodowego a także wapniowego.

Roztwory soli:
Odporna w całym zakresie stężeń i temperatur na działanie wszystkich azotanów, cyjanków, fosforanów, nadmanganianów, węglanów, czteroboranu sodowego, siarczanu amonowego, cynkowego, magnezowego, manganowego, miedziowego, niklawego, potasowego, sodowego, żelazowego, siarczynu sodowego i wapniowego, magnezowego, manganowego, potasowego, sodowego, wapniowego, octanu glinowego, miedziowego, ołowiawego, ołowiawego zasadowego, potasowego, rtęciowego i sodowego, szczawianu potasowego, sodowego, mocznika oraz innych soli kwasów organicznych.
Stal jest odporna w ograniczonym zakresie stężeń i temperatur na działanie nadchloranu amonowego, chloranu potasowego i sodowego, chlorku amonowego, cynkowego, cynowego, cynawego, glinowego, niklawego, siarczanu glinowego, potasowo-glinowego, kwaśnego siarczanu sodowego.
Stal jest nieodporna na działanie chlorku antymonowego, glinowego, żelazowego, miedziowego i innych, podchlorynu i chlorynu sodowego.

Pary i gazy:
Odporna na działanie pary wodnej, par amoniaku, suchego chloru, dwutlenku i tlenku węgla, par jodoformu, siarkowodoru i inne.
Stal nie jest odporna na działanie wilgotnego chloru, chlorowodoru, fluorowodoru.

Stopione metale, metaloidy, zasady, sole:
Stal jest odporna na działanie stopionych azotanów, cyny (do 300°C), rtęci, siarki (do 445°C). Stal nie jest odporna na działanie stopionego aluminium, antymonu, ołowiu, cyny (ponad 300°C), cynku, kadmu, wodorotlenku potasowego i sodowego, węglanu potasowego i sodowego, chlorku barowego, boraksu.

Odporność na inne substancje:
Gatunek odporny na działanie chlorku acetylu, suchego czerochlorku węgla, suchego dwuchlorku dwusiarki, dwunadlenku sodowego, dwusiarczku węgla, solanki peklującej, pięciotlenku fosforowego, roztworów fosforanowych (do fosforanowania), szkła wodnego, kwaśnego utrwalacza i wywoływacza fotograficznego, acetonu, alkoholu etylowego i metylowego, aniliny, atramentu, benzenu, benzyny, chininy i kwaśnego siarczanu chininy, chlorku metylenu, chlorku metylu, suchego chlorobenzenu, chlorobenzolu suchego chloroformu, cukru, czekolady, drożdży, suchego dwuchloroetylenu, estrów, eterów jedno- i dwuetylowego, eteru naftowego, suchego chlorku etylowego, kwaśnych alkalicznych i obojętnych roztworów farbiarskich, formaliny, furfurolu, gliceryny, glikolu, kamfory, kawy, klejów, kreozotu, krwi, ksylolu, likierów, ługu siarczynowego, masła, mleka kwaśnego i słodkiego, musztardy, mydła, nafty, naftaliny, nowokainy, octu, octu spirytusowego, olejów: jadalnego, lnianego, mineralnych, roślinnych, owoców, parafiny, pirydyny, piwa, ropy naftowej, serów, smalcu wieprzowego, smoły węglowej, soku pomarańczowego i cytrynowego, soków i kwasów owocowych, spirytusu, detergentów, terpentyny, toluolu, suchego trójchloroetylenu, warzyw, wazeliny, win i wódek, wapna chlorowanego.

Spawanie stali 00H17N13M2T ( 1.4404, 1.4401, 1.4435 )
Stal 00H17N14M2 najczęściej spawa się łukowo ręcznie elektrodami otulonymi, łukiem krytym oraz w osłonie gazów ochronnych (argonu, helu) metodą TIG i MIG. Stal przed spawaniem nie wymaga podgrzewania wstępnego. Także po spawaniu nie jest potrzebna obróbka cieplna z wyjątkiem, gdy spawane elementy mają pracować w środowisku wywołującym korozję naprężeniową. W tym przypadku należy je wyżarzyć odprężające w zakresie temperatur 850- 950°C w czasie 10-15 min. Stali nie należy spawać gazowo ani też łukowo w osłonie CO2.

Stal charakteryzuje się:
— niemagnetycznością
— dość niską umowną granicą plastyczności (Rp0,2 zazwyczaj ok. 190 MPa, R 1,0 ok. 220 MPa),
— bardzo dobrą udarnością w temperaturach ujemnych (większą niż 70 J/cm2 w temperaturze minus 196°C),
— dość dobrymi wskaźnikami wytrzymałościowymi w wysokich temperaturach (R0,2 ok. 100 MPa i R1,0 ok. 130 MPa w temperaturze 550°C),
— dobrą ciągliwością i tłocznością
— skłonnością do utwardzania przez zgniot,
— bardzo dobrą podatnością do mechanicznego i elektrochemicznego polerowania,
— bardzo dobrą spawalnością bez konieczności podgrzewania przed i przesycania po spawaniu,
— nie najlepszą skrawalnością (toczenie, wiercenie).

Własności stali 1.4404 wg PN-EN ( X2CrNiMo17-12-2)

Właściwości fizyczne stali

Gęstość - 8,00 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali odpornej na korozję nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 165 MPa
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 137 MPa
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 119 MPa
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 108 MPa
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 100 MPa

Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 500-700 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 200 MPa
Wydłużania A min 40%
Moduł sprężystości E 200 GPa
Twardość max 215HB

Warunki procesów technologicznych obróbki plastycznej i cieplnej
Kucie - 1200-900oC
Walcowanie - 1200-900oC
Przesycanie - 1020-1120oC

Własności stali 1.4401 wg PN-EN ( X5CrNiMo17-12-2)

Właściwości fizyczne stali

Gęstość - 8,00 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali odpornej na korozję nierdzewnej kwasoodpornej 1.4404 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 175 MPa
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 145 MPa
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 127 MPa
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 115 MPa
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 110 MPa

Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 500-700 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 200 MPa
Wydłużania A min 40%
Moduł sprężystości E 215 GPa
Twardość max 215HB

Warunki procesów technologicznych obróbki plastycznej i cieplnej
Kucie - 1150-900oC
Walcowanie - 1150-900oC
Przesycanie - 1050-1100oC

Własności stali 1.4435 wg PN-EN ( X2CrNiMo18-14-3)

Właściwości fizyczne stali

Gęstość - 8,00 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali odpornej na korozję nierdzewnej kwasoodpornej 1.4435 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 165 MPa
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 137 MPa
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 119 MPa
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 108 MPa
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 100 MPa

Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 500-700 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 200 MPa
Wydłużania A min 40%
Moduł sprężystości E 200 GPa
Twardość max 215HB

Warunki procesów technologicznych obróbki plastycznej i cieplnej
Kucie - 1200-900oC
Walcowanie - 1200-900oC
Przesycanie - 1020-1120oC

Własności stali 1.4432 wg PN-EN ( X2CrNiMo17-12-3)

Właściwości fizyczne stali

Gęstość - 8,00 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali odpornej na korozję nierdzewnej kwasoodpornej 1.4432 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 165 MPa
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 137 MPa
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 119 MPa
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 108 MPa
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 100 MPa

Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 500-700 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 200 MPa
Wydłużania A min 40%
Moduł sprężystości E 200 GPa
Twardość max 215HB

Warunki procesów technologicznych obróbki plastycznej i cieplnej
Kucie - 1150-850oC
Walcowanie - 1150-850oC
Przesycanie - 1050-1100oC

Własności stali 1.4436 wg PN-EN ( X3CrNiMo17-13-3)

Właściwości fizyczne stali

Gęstość - 8,00 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali odpornej na korozję nierdzewnej kwasoodpornej 1.4436 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 175 MPa
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 145 MPa
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 127 MPa
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 115 MPa
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 110 MPa

Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 500-700 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 200 MPa
Wydłużania A min 40%
Moduł sprężystości E 200 GPa
Twardość max 215HB

Warunki procesów technologicznych obróbki plastycznej i cieplnej
Kucie - 1200-900oC
Walcowanie - 1200-900oC
Przesycanie - 1020-1100oC

W gatunku H17N13M2T lub odpowiednik ( 1.4401, 1.4405, 1.4435, 1.4432, 1.4436 ), prętów walcowanych i prętów kutych.

Zobacz pozostałe stale kwasoodporne
0H18N9 - stal kwasoodporna chromowo-niklowa
1H18N9T - stal kwasoodporna chromowo-niklowo-tytanowa
1H18N9 - stal kwasoodporna chromowo-niklowo
H18N10MT - stal chromowo-niklowo-molibdenowo-tytanowa
00H17N14M2 - stal kwasoodporna chromowo-niklowo-molibdenowa
H17N13M2T - stal kwasoodporna chromowo-niklowo-molibdenowo-tytanowa
0H22N24M4TCu, 0H23N28M3TCu - stal kwasoodporna niklowo-chromowo-molibdenowa z miedzią i dodatkiem tytanu

Zobacz pozostałe stale specjalne wysokostopowe

stal do pracy przy podwyższonych temperaturach
stal kwasoodporna
stal nierdzewna
stal żaroodporna

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
stal wysokostopowa specjalna stal narzedziowa wielkopolska Kolo Torunska 16a POLAND wyroby hutnicze, gatunki i rodzaje stali, POLSKA rury katowice alfatech opisy stali, gdansk, szczecin stal kwasoodporna odkuwki, prety, blacha, rura rury ze stali zaroodpornej rzeszow, tarnow stal chromowa i wysokochromowa stal chromowoniklowa import eksport stali konin nierdzewna stal torun, bydgoszcz nierdzewka kolo,poznan,wroclaw,warszawa odkuwki swobodne, i matrycowe stale odporne na korozje, nierdzewne, kwasowe, zaroodporne i zarowytrzymale prety blachy rury kwasoodporne warszawa rury nierdzewne bez szwu walcowane, szlifowane, polerowane, inox stal narzedziowa prety blachy kwasoodporne stale wusokostopowe specjalne import eksport stal wielkopolska 62-600 Kolo Torunska 10 stal nierdzewna torun, poznan, bydgoszcz
rury bezszwowe zaroodporne i specjalne importowane