Stal wysokostopowa - nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowo-tytanowa 1H18N9T PN-71/ H-86020

Stal wysokostopowa - nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowo-tytanowa 0H18N10T PN-71/ H-86020
Stal wysokostopowa - nierdzewna kwasoodporna chromowo-niklowo-tytanowa 1H18N10T PN-71/ H-86020

Gatunek
stali

Norma

Skład chemiczny  (%)

C
Mn
Si
P
S
Cu
Cr
Ni
Mo
inne

1H18N9T

PN
max
0,10
max
2,00
max
0,80
max
0,045
max
0,030
-
17,00
19,00
8,00
10,00
-
Ti 5xC-0,80

0H18N10T


1H18N10T

PN

max
0,08
max
0,10

max
2,00
max
0,80
max
0,045
max
0,030
-
17,00
19,00
17,00
18,50
9,00
11,00
10,00
11,00
-
Ti 5xC-0,70
Ti 5xC-0,80
Z 6 CNT 18-10
Z6CNT18-10
AFNOR
max
0,080
max
2,00
max
0,75
max
0,040
max
0,030
-
17,00
19,00
9,00
11,00
-
Ti max 0,60

X 6 CrNiTi 18-10

X6CrNiTi18-10


1.4541

DIN / EN


W.nr
max
0,080
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,015
-
17,00
19,00
9,00
12,00
-
Ti max 0,70

X 8 CrNiTi 18-10

X8CrNiTi18-10

1.4878


X 10 CrNiTi 18-10

X10CrNiTi18-10

PN-ENPN-EN
max
0,10max
0,12
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,015max
0,030
-
17,00
19,00
9,00
12,00
-

Ti min 5xC
max 0,80 gatunek sklasyfikowany jako stal żaroodporna


Ti 5xC-0,80
gatunek sklasyfikowany jako stal żaroodporna

X 7 CrNiTi 18-10

X7CrNiTi18-10

1.4940

PN-EN
0,40
0,80
max
1,00
max
1,00
max
0,040
max
0,015
-
17,00
19,00
9,00
13,00
-
Ti 0,2-08
min 5x(C+N)
N max 0,11

S 32109

UNS S32109
AISI 321H

UNS

AISI
0,04
0,10
max
2,00
max
1,00
max
0,040
max
0,030
-
17,00
20,00
9,00
12,00
-
Ti 0,16-0,70

AISI 321

AISI
max
0,08
max
2,00
max
1,00
max
0,045
max
0,030
-
17,00
19,00
9,00
12,00
-
Ti max 0,70
09KH18N10T
09H18N10T
09Ch18N10T
09X18H10T
GOST
0,070
0,10
1,00
2,00
max
0,80
max
0,035
max
0,020
max
0,40
17,00
19,00
9,00
11,00
max
0,30
V max 0,20
W max 0,20
Ti max 0,70
12KH18N10T
12H18N10T
12Ch18N10T
12X18H10T
12Х18Н10Т
GOST
max
0,12
max
2,00
max
0,80
max
0,035
max
0,020
max
0,30
17,00
19,00
9,00
11,00
max
0,50
V max 0,20
W max 0,20
Ti max 0,80
H0Cr20Ni10Ti
GB
YB/T
max
0,080
1,00
2,50
max
0,60
max
0,030
max
0,030
-
18,00
20,50
9,00
10,50
-
Ti max 1,00

Gatunek w bardzo szerokim zakresie stosuje się w:
— przemyśle chemicznym na urządzenia (wieże absorpcyjne, wymienniki ciepła, rurociągi, pompy itp.) zakładów produkcji kwasu azotowego i jego soli, zwłaszcza nawozów sztucznych,
— rafineriach i zakładach petrochemicznych na rurociągi przesyłowe wykonywane z rur nierdzewnych kwasoodpornych, wymienniki ciepła, reaktory itp.,
— przetwórniach żywności na części narażone na działanie soli, mleczarniach, browarach na zbiorniki, autoklawy, pasteryzatory, cysterny, wymienniki ciepła, rurociągi przesyłowe i inne,
— przemyśle celulozowo-papierniczym na niektóre urządzenia stykające się z roztworami zasadowymi,
— w przemyśle lakierniczym i farmaceutycznym na mieszadła, elementy pomp, części wycinane z blach nierdzewnych
— przemyśle kriogenicznym na zbiorniki ciekłych gazów, cysterny przewozowe i inne.

Stal  nierdzewna kwasoodporna 1H18N9T (1.4541), jest odporna na działanie wiejskiej i nieprzemysłowej atmosfery miejskiej oraz na działanie wód zwykłych, wód przemysłowych niezbyt agresywnych, wód kopalnianych zawierających nie więcej niż 1% H2SO4 i wód mineralnych. W wodzie morskiej stal zazwyczaj koroduje wżerowo. Ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1H18N9T, jako półwyroby produkowane są rury nierdzewne ( bezszwowe oraz rury ze szwem), blachy ( zimnowalcowane i gorącowalcowane), pręty, wszelkiego rodzaju profile, druty, odkuwki swobodne i odkuwki matrycowe, taśmy i inne.

Odporność na kwasy nieorganiczne i organiczne

Stal kwasoodporna 1H18N9T (AISI 321) jest odporna w całym zakresie stężeń i temperatur na działanie kwasu adypinowego, arsenowego, benzoesowego, borowego, galusowego, jabłkowego, pirogalowego, salicylowego i stearynowego.

Stal jest odporna w ograniczonym zakresie stężeń i temperatur na działanie kwasu azotowego, chlorosulfonowego, chromowego, cytrynowego, fosforowego, garbnikowego, karbolowego, masłowego, mlekowego, mrówkowego, octowego, olejowego, siarkowego, szczawiowego, winowego oraz na działanie mieszanin kwasu azotowego i siarkowego, kwasu azotowego i szczawiowego i in. Stal nie jest odporna na działanie kwasu chlorowego, nadchlorowego, chlorooctowego, fluorowodorowego, solnego oraz mieszanin kwasu solnego i azotowego, fosforowego i fluorowodorowego, fosforowego i siarkowego, siarkowego i octowego i innych.

Odporność na działanie zasad

Stal nierdzewna kwasoodporna 1H18N9T ( AISI 321 ,1.4541, 1.4878), jest odporna na działanie wodorotlenku amonowego, barowego i wapniowego oraz w ograniczonym zakresie stężeń i temperatur na działanie wodorotlenku potasowego i wapniowego.

Odporność na roztwory soli

Stal kwasowa w tym gatunku, jest odporna w całym zakresie stężeń i temperatur na działanie wszystkich azotanów, cyjanków, czteroboranu sodowego, ortofosforanu, dwu- i trójsodowego metakrzemianu potasowego i sodowego, nadmanganianu potasowego, octanu miedziowego, ołowiawego, glinowego, ołowiawego zasadowego, potasowego, rtęciowego i sodowego, siarczanu żelazowego, cynkowego, manganawego, miedziowego, magnezowego, niklawego, potasowego, sodowego, siarczynu sodowego, szczawianu potasowego, sodowego, wszystkich węglanów, żelazicyjanku potasowego, żelazocyjanku potasowego oraz większości soli kwasów organicznych.

Odporna w ograniczonym zakresie stężeń i temperatur na działanie nadchloranu amonowego, chloranu potasowego, sodowego, chlorku amonowego, barowego, cynkowego, magnezowego, manganawego, niklawego, potasowego, sodowego, wapniowego. (należy zwrócić uwagę że we wszystkich chlorkach pojawić się może korozja wżerowa ), octanu amonowego, siarczanu amonowego, glinowego, amonowo-glinowego, potasowo-chromowego, potasowo-glinowego, żelazawego, siarczku sodowego, siarczynu sodowego kwaśnego, wapniowego kwaśnego, szczawianu amonowego, winianu potasowego kwaśnego. Materiał nie jest odporna na działanie chlorku glinowego, cynawego, żelazowego, cynowego, miedziowego, fluorku sodowego, siarczanu potasowego kwaśnego, sodowego kwaśnego.

Odporność na pary i gazy

Stal jest odporna na działanie pary wodnej, par amoniaku, suchego chloru, dwutlenku i tlenku węgla, par jodoformu, siarkowodoru (do 200°C), gazu świetlnego. Stal nie jest odporna na działanie pary wodnej zawierającej SO2, mokrego chloru, fluoru, fluorowodoru, chlorowodoru, par bromu, bromowodoru i inne.

Odporność na działanie stopionych metali, metaloidów, zasad, soli

Gatunek jest odporna na działanie stopionych azotanów (z wyjątkiem amonowego), cyny (do 300°C), rtęci, siarki (do 445°C), octanu potasowego. Stal nie jest odporna na działanie stopionego aluminium, antymonu, ołowiu, cyny (ponad 300°C), cynku, kadmu, wodorotlenku potasowego i sodowego, węglanu potasowego i sodowego, azotanu amonowego, chlorku barowego, boraksu.

Odporność na inne substancje

Stal kwasoodporna 1H18H9T (X6CrNiTi18-10, X8CrNiTi18-10), jest odporna na działanie suchego czterochlorku węgla, suchego dwuchlorku dwusiarki, dwunadtlenku sodowego, dwusiarczku węgla, solanki peklującej, pięciotlenku fosforowego, roztworów fosforanowych (do fosforanowania), szkła wodnego, kwaśnego utrwalacza i wywoływacza fotograficznego oraz acetonu, alkoholu etylowego i metylowego, benzenu, benzyny, chininy, chlorku metylenu, chlorku metylu, suchego chlorobenzenu, suchego chloroformu, cukru, czekolady, drożdży, suchego dwuchloroetylenu, estrów, eteru jedno- i dwuetylowego, eteru naftowego, suchego chlorku etylu, alkalicznych i obojętnych roztworów farbiarskich, formaliny, furfurolu, gliceryny, glikolu, kamfory, kawy, klejów, kreozotu, krwi, ksylolu, likierów, masła, słodkiego mleka, musztardy, mydła, nafty, naftaliny, nowokainy, octu spirytusowego, octu, oleju jadalnego, mineralnego, lnianego, mineralnego, roślinnego, terpentynowego, owoców, parafiny, pirydyny, piwa, ropy naftowej, serów, smalcu wieprzowego, smoły węglowej, soku pomarańczowego i cytrynowego, soków i kwasów owocowych, spirytusu, detergentów, terpentyny, suchego trójchloroetylenu, warzyw, wazeliny, wódki i wina. Stal nie jest odporna na działanie kwaśnych roztworów farbiarskich, chlorku acetylu, chlorowodorku analiny, kwaśnego siarczanu chininy, kwaśnej kapusty i kwaśnego mleka, octu winnego, soku pomidorowego oraz wilgotnych: chlorobenzenu, chloroformu i chlorku etylenu.

Spawanie 1H18N9T (X6CrNiTi18-10,1.4541,S32109,321H,AISI321)

Stal najczęściej spawa się łukowo ręcznie elektrodami otulonymi, łukiem krytym oraz w osłonie gazów ochronnych (argonu, helu) metodą TIG i MIG. Przed spawaniem nie wymagają podgrzewania wstępnego. Także pospawaniu nie jest potrzebna obróbka cieplna, nie należy spawać gazowo ani też łukowo w osłonie CO2.

Charakterystyczne własności:
— niemagnetyczność,
— dość niska umowna granica plastyczności (Rp0,2 zazwyczaj równa się około 220 MPa),
— bardzo dobra udarność przy temperaturach ujemnych (np. przy temperaturze —253°C jest większa niż 70 J/cm2),
— bardzo dobre wskaźniki wytrzymałościowe przy wysokich temperaturach (np. Rp0,2 równa się przy temperaturze 500°C około 115 MPa),
— dość dobra ciągliwość,
— duża skłonność do utwardzania przez zgniot (po zgniocie Rp0,2 osiąga wartość od 1080 do 1370 MPa),
— słaba podatność do mechanicznego i elektrochemicznego polerowania,
— bardzo dobra spawalność bez konieczności podgrzewania przed i przesycania po spawaniu.

Własności elektryczne

Opór elektryczny właściwy q przy temperaturze 20°C: q = 0,73 Ω ∙ mm2/m = 0,73 µΩ ∙ m

Temperatura kucia: 1150 ÷ 900°C.
Temperatura przesycania: 1050 ÷ 1100°C (woda). Dla wyrobów grubości poniżej 2 mm dopuszcza się chłodzenie w powietrzu. Po obróbce cieplnej struktura stali austenityczną.

Własności stali 1.4541, X6CrNiTi18-10

(PN-EN 10088-1:2007)

Właściwości fizyczne stali

Gęstość - 7,90 (g*cm3 )
Pojemność cieplna Cp 20oC - 500 ( J*kg-1 * K-1 )
Przewodność cieplna λ - 15,00 (W*m-1 * K-1 )

Własności stali odpornej na korozję nierdzewnej kwasoodpornej 1.4541 w podwyższonych temperaturach
100oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 194 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 175 MPa
200oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 16,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 186 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 155 MPa
300oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 179 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 136 MPa
400oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 17,5 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 172 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 125 MPa
500oC - Współczynnik rozszerzalności liniowej α20oC i 18,0 x 10-6 oC, ( K-1 ) ,Moduł sprężystości E 165 GPa, granica plastyczności Rtp0,2 min 119 MPa

Własności mechaniczne
Wytrzymałość na rozciąganie Rm 500-700 MPa
Granica plastyczności Rp0,2 min 190 MPa
Wydłużania A min 40%
Moduł sprężystości E 200 GPa
Twardość max 215HB

Warunki procesów technologicznych obróbki plastycznej i cieplnej
Kucie - 1200-900oC
Walcowanie - 1200-900oC
Przesycanie - 1020-1120oC

W gatunku stali nierdzewnej kwasoodpornej 1H18N9T lub zamienniku ( 1.4541, X6CrNiTi18-10, X7CrNITi18-10, X8CrNITI18-10, X10CrNiTi18-10, AISI 321), oferujemy:

pręty walcowane, pręty kute, pręty ciągnione, blachy rury nierdzewne bez szwu gorącowalcowane, rury kwasoodporne bezszwowe zimnowalcowane, rury bez szwu ciągnione na zimno, odkuwki swobodnie kute ( kostki, krążki, tuleje), odkuwki matrycowe, pręty płaskie, taśmy, profile (kątowniki, profile zamknięte, teowniki itd )

Zobacz inne stale kwasoodporne
0H18N9 - stal kwasoodporna chromowo-niklowa
1H18N9T - stal kwasoodporna chromowo-niklowo-tytanowa
1H18N9 - stal kwasoodporna chromowo-niklowo
H18N10MT - stal chromowo-niklowo-molibdenowo-tytanowa
00H17N14M2 - stal kwasoodporna chromowo-niklowo-molibdenowa
H17N13M2T - stal kwasoodporna chromowo-niklowo-molibdenowo-tytanowa
0H22N24M4TCu, 0H23N28M3TCu - stal kwasoodporna niklowo-chromowo-molibdenowa z miedzią i dodatkiem tytanu

Zobacz pozostałe stale specjalne wysokostopowe

stal do pracy przy podwyższonych temperaturach
stal kwasoodporna
stal nierdzewna
stal żaroodporna

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
stal wysokostopowa specjalna stal narzedziowa wielkopolska Kolo Torunska 16a POLAND wyroby hutnicze, gatunki i rodzaje stali, POLSKA rury katowice alfatech opisy stali, gdansk, szczecin stal kwasoodporna odkuwki, prety, blacha, rura rury ze stali zaroodpornej rzeszow, tarnow stal chromowa i wysokochromowa stal chromowoniklowa import eksport stali konin nierdzewna stal torun, bydgoszcz nierdzewka kolo,poznan,wroclaw,warszawa odkuwki swobodne, i matrycowe stale odporne na korozje, nierdzewne, kwasowe, zaroodporne i zarowytrzymale prety blachy rury kwasoodporne warszawa rury nierdzewne bez szwu walcowane, szlifowane, polerowane, inox stal narzedziowa prety blachy kwasoodporne stale wusokostopowe specjalne import eksport stal wielkopolska 62-600 Kolo Torunska 10 stal nierdzewna torun, poznan, bydgoszcz
rury bezszwowe zaroodporne i specjalne importowane